Home

Over ons

QiGong

Jaarprogramma Cursussen

Workshops Nederland

Leesboek

Linken

Ervaringen

Email

Ons concept
" QiGong, Meditatie en Natuur "

Geachte lezer en lezeres,
Hetcursusaanbod "QiGong, Meditatie en Natuur" richt zich niet aan een speciale doelgroep, maar is open voor alle mensen van alle leeftijden. Daarbij kunnen levens- of geloofsovertuigingen heel verschillend zijn. De motivatie om tot rust te willen komen, naar binnen te keren en het contact met jezelf en de natuur weer te herstellen, is het doorslaggevende aan onze cursussen.

De ervaringen in 10-jarig werk binnen het LaoShan Centrum Holland als zodanig, hebben laten zien dat de interesse en de motivatie voor QiGong en Meditatie zeer verschillend kan zijn. Redenen waarom mensen deel nemen aan de cursus kunnen bijvoorbeeld zijn dat men de behoefte heeft stress ( in beroep, familie of maatschappij ) af te bouwen .... of men neemt deel vanwege gezondheidsproblemen ( preventie en genezing ) ....of er bestaat een behoefte aan vitaliteit, levensvreugde en sociaal kontakt ....of men streeft naar spirituele ontwikkeling. Zo verschillend deze behoeften op het eerste gezicht ook lijken, ze hebben toch iets gemeenschappelijks .... ze vertegenwoordigen allemaal een "open zijn voor....", een "zich anders willen gaan voelen".... Men kan het misschien nog beter uitdrukken met .... "een wens tot weer heel-zijn".
Maar wat moeten we echter onder "heel-zijn" verstaan?

Met Heel-zijn bedoelt niet alleen de vaak geciteerde "een-zijn van lichaam, geest en ziel" maar ook het verbonden-zijn van onze eigen natuur met de ons omringende natuur en de mensen om ons heen. Terwijl in andere kulturen deze eenheid nog als een vanzelfsprekendheid geleefd wordt, ervaren wij - hier in het Westen - een steeds sterker uiteenvallen van alle levensgebieden met daardoor de bekende negatieve gevolgen voor de gezondheid, de maatschappij en het milieu.
In de cursussen QiGong, Meditatie en Natuur" zouden we onze deelnemers dit bewustzijn, deze eenheid weer opnieuw en nieuw ervaarbaar en leefbaar willen maken. Dat is natuurlijk per cursus en tijdsduur van de betreffende cursus ( zie de beschrijving van de verschillende cursussen) op verschillende manieren mogelijk. Zo vindt er uitgaand van de weekends, in de midweken en weken, en speciaal in de Stilteweken, een voortdurende verdieping plaats.

In dit door de aangezet proces van weer "heel worden", speelt het begrip STILTE een centrale rol. Dit is ook de brug die ik in de cursussen tussen Oost en West zouden willen slaan. Op basis van onze eigen Westerse mystiek en in combinatie met de uit China stammende QiGong zijn de cursussen "QiGong, Meditatie en Natuur" gericht op het Universele, dat alle verschillende spirituele en religieuse richtingen met elkaar gemeenschappelijk hebben: het (terug)vinden van jezelf door STIL worden.

Zoals Meister Eckhart, een vertegenwoordiger van de westerse mystiek (1260 - 1328) gezegd heeft :

 

"Stilte is de zuster van het Goddelijke!
Niets in de wereld gelijkt zozeer op God als Stilte
   Niets in de wereld is zózeer verbonden met onze eigen diepste wezen als Stilte
Stilte is de grote vriend van de ziel,
zij openbaart de rijkdommen van de eenzaamheid
Soms is het moeilijk deze kwaliteit van innerlijke stilte te bereiken
Je moet daarvoor ruimte maken zodat zij voor jou haar werk kan doen.
Stilte is de kracht die de verborgen diepte van het leven openbaart....."

(vrij naar een citaat uit brochure Centrum de Roos, Amsterdam)

 

Stilte en Leegte vormen in eigenlijk alle spirituele en religieuse richtingen de grond van het leven van waaruit wij zijn en waardoor wij gedragen worden.
Ook Ontspanning, Schoonheid, Beweging, Rythme .... al deze wezenlijke aspekten van de scheppingskracht herkennen en vinden wij in en achter alle verschijningsvormen van het leven, dus ook in onszelf, in de ander en in de natuur. De harmonische afwisseling tussen de Meditaties, de Qigonglessen, het onderlinge gezellige contact tussendoor in de groep, deels of naar eigen keuze (of - in de stiltemidweken - geheel) stille maaltijden, de stiltewandelingen in de prachtige natuur.... dat alles draagt bij aan de bewustwording en het ervaren van onze eigen ware aard.
De leer en principes van de chinese geneeskunst en filosofie, die de basis vormt van QiGong en daarmee van onze QiGonglessen, vormen een middel om tot ons doel te komen : RUIMTE maken om de stilte en de diepte in ons te ervaren en te beleven.


Het gaat er bij de QiGonglessen om psychische en fysieke blokkades vrij te maken en de innerlijke energieruimte te openen. In dit "weer open zijn " kan de stilte en het wezen van de schepping door al onze zintuigen heen in ons intreden en ons weer dichter bij onze eigen stilte en oorsprong brengen .... tot meditatie te komen.

Meditatie en QiGong werken diep naar binnen en leiden op subtiele manier tot psychische en fysieke veranderingen. Omdat deze veranderingen in het begin nog zeer instabiel zijn, is het vanuit de spirituele visie, maar ook vanuit de TCM (traditionele Chinese geneeskunde) absoluut belangrijk, niet gelijk weer in de oude gewoontes van naar buiten gerichte aktiviteiten te vervallen, maar een toestand van gecentreerd-zijn te bewaren.
De sensibiliteit naar binnen ontvouwen betekent natuurlijk niet je afsluiten of afzetten tegenover uiterlijke invloeden. Juist integendeel: wij willen vanuit een nieuw ontdekte en bewuste manier van waarnemen van het innerlijk, de schoonheid, kracht en positieve energie van de ons omgevende natuur ervaren en ons daarmee verbinden.

Pas vanuit deze stilte worden wij "nieuw" geboren, treden antwoorden op onze vragen aan de oppervlakte en geven nieuwe richting en zin aan ons leven. En precies dát wordt bedoeld wanneer de chinese filosofen bij QiGong benadrukken dat wij bij het beoefenen ervan nastreven een openheid te bereiken " waarin wij hemel en aarde in ons midden en in ons hart verenigen .... om zo de geheimen van ons leven te doorgronden.

 

"Stellen wij ons voor...
het innerlijk van de mens is een burcht, die vele woningen heeft,
waarvan er enkele boven gelegen zijn, andere beneden en weer andere aan de zijkanten.....
en dat zich helemaal vanbinnen, midden tussen al deze woningen, de allerbelangrijkste bevindt....

....in deze burcht, een parel, een helder kristal....
woont in het midden als een alles doorstralende zon
het Goddelijke".

( Teresa van Avila )

 

 

 

Terug naar boven Terug naar jaarprogramma Home Email