Het aanleren van de materie......    nleren..?

Er kn geen sprake van zijn "god te zijn" in QiGong of "god te willen worden" in QiGong. Dat is een enorme belemmering, want het is iets van het hoofd en het willen. Het enige wat telt is of je eenvoudig, open en toegankelijk bent... voor de energiestroom die QiGong is, voor het "meedoen" in al zijn facetten, en k: voor het "je door ons laten meenemen". Daarmee moet je dus weer "gewoon, beginnend, leerling" durven en kunnen zijn. De "beste" leerling is diegene die na afloop die speciale glanzende huid en ogen heeft en met gemak stil kan zijn n .... zich heel eenvodig voelt. Dat is alles.

QiGong is - naast het mooie, het ontspannende en verstillende - eigenlijk eveneens een training van de discipline, de eigen integriteit en de waarneming van grenzen. Het aanbod in een week is gebaseerd op bepaalde principes waarbij het wezen en de werking van QiGongtherapie in gedachten is gehouden. Het is met zorg doordacht en door de jaren heen iedere keer weer getest. Het aantal uren, de lengte van de lessen en de intensiviteit heeft daarbij natuurlijk een zekere marge naar boven en beneden. Er is altijd een groep mensen voor wie het aanbod precies goed is. Dan is er een groep mensen die eigenlijk mr willen en een groep voor wie het vl is.

Degenen die mr willen ( ng meer aanleren, ng meer vormen mee naar huis, ng meer eigen oefenen ter plaatse...) hebben het inzicht en daarna de discipline nodig te bedenken dat QiGong (in een dergelijk intensieve vorm als zo'n week) rsttijd nodig heeft zoals hierboven al eens beschreven. Voor hn is het belangrijk in de stroom van de gehele groep te blijven en van de opbouw van de lessen ( = alln maar openen, stromen en ontspannen) omdat een te grte energie van hoofd en van ambitie (te sterk denken, teveel willen onthouden en alles willen opschrijven) niet ontspannend is, maar sterk blokkerend voor jezelf en in de lessen zeker ook voelbaar is voor anderen die wl meegeven, openen en ontspannen. Voor hen is het extra belangrijk om te vertrouwen op het juiste inzicht van het lichaam en tijd te nemen "gewoon te zitten in het gras en een eenvoudig mens te zijn". Het is ook een zekere discipline om de werking van QiGong en de eenvoud van je eigen mens- en lichaam-zijn te respecteren. Het totaal van ons concept is daarop gebaseerd, wij bieden een ontwikkelingsweg aan van ervaren, transformatie en voelen.

Degenen die minder kunnen of willen, hebben het wat dat betreft makkelijker. Zij "mogen" in de les hun eigen grens aanhouden, maar het is eigenlijk wl nodig om daarbij in de les te blijven, dus k weer in de stroom van de gehele groep en de opbouw van de lessen. Dus neem een klein (klap)stoeltje mee naar buiten en ga er zo af en toe bij zitten. Kijken en luisteren is gn weggegooide tijd, integendeel!!
Maar zveel makkelijker is het nou ook weer niet, want ook dt is discipline, nl. om echt je eigen grens te respecteren, niet bang te zijn dat je wat gaat missen, dat je "achter" blijft .... wr gaat het hier om vertrouwen dat het lichaam heus wel leert en dt opneemt wat voor jou precies goed is op dit moment.
Juist als je je eigen grenzen aanhoudt, ben je precies bij de les!!

Eigenlijk is QiGong voor ons allemaal dus een les in integriteit in de ruimste zin van het woord.
Grenzen kennen en ook aanhouden en je niet af laten houden van vertrouwen in jezelf en het lichaam dat we hebben..