Home

Wij

QiGong

Reizen Cursussen

Workshops

Opleiding

Leesboek

Linken

Reisverslagen

Email

" QIGONG EN NATUUR " VAKANTIES MET EEN EXTRA DIMENSIE !

" Qigong en Natuur " vakanties .... weer vrij doorademen in stille prachtige natuurgebieden, verblijven in de schoonheid van hele bijzondere lokaties, gezelligheid en warmte ondervinden in kleine groepen waar je ook gewoon jezelf en alleen mag zijn, bewegen om lichaam en geest weer in harmonie te brengen...... voor alle leeftijden Qi Gong en Natuur ....vakantie !

  KLOOSTER
  St. Trudpert

   (Schwarzwald)

  Duitsland


Begin van de Zomer
27 mei - 2 juni 2018

      Het CURSUSGELD bedraagt Euro 240,- voor de week:
                  
OVERNACHTINGSPRIJZEN in het klooster zijn te vinden aan het einde van de pagina

 

De cursus Trudpert is geanuleert. Er zijn te weinig deelnemers voor de cursus en nog wachten gaat niet. Er zijn voorwaarden in het klooster voor het afzeggen van een cursus. Als ik wilt afzeggen kann dat zonder annuleringskosten alleen 4 weken voor het begin van de cursus. Dus de laatste dag is de 27.4.2018. Voor geinteresseerde mensen aan een reis "Meditatie en Qigong" verwijs ik naar de cursus Maria Luggau in oostenrijk.


Klooster Sankt Trudpert in Münstertal

Het prachtige klooster St. Trudpert ligt in romantische pasteltinten tussen eeuwenoude kastanjebomen net iets buiten het dorpje. Ingebet in de zuidelijke Schwarzwaldbergen met hun hoge donkergroene dennenbossen, omzoomd door weides vol appelbomen waar de koeien grazen, is de idylle perfekt en de rust en stilte alom te voelen. Het is een "krachtplaats" dus is het ook niet te verbazen dat in samenhang met dit hele gebied ook van Mystiek Schwarzwald gesproken wordt.

 

klooster Trudpert

 

Je kunt aan de vegetatie wel zien dat dit gedeelte van de Schwarzwald in het zo gunstige klimaat van Zuid Duitsland ligt. Vanuit de haast mediterrane Rijnvlakte ( het warmste gedeelte van Duitsland : Kaiserstuhl ) stroomt warme lucht nog tot in de dalen van de Schwarzwald, waardoor de zomer lang aanhoudt en de winter mild is. Zelfs begin tot midden november is het er vaak nog heerlijk weer om overdag zonder jas buiten te wandelen, de bomen staan dan nog in prachtig gekleurd blad, de koeien grazen er nog altijd buiten op de weides en er staan ook dan nog (berg) bloemen zoals blauwe klokjes en margrieten.... en dat alles toch op een hoogte van tussen 600-800 meter!
Toch ligt de Belchen (hoogste berg van de zuidelijke Schwarzwald) vlakbij en dáár heerst een echt bergklimaat!

 

 

                                                   De geschiedenis van Klooster Sankt Trudpert

Zoals de meeste kloosters heeft ook klooster Sankt Trudpert een lange geschiedenis die terug gaat naar een bijzondere historische gebeurtenis. In het jaar 604 toen vele Ierse en Schotse monniken naar het vasteland gekomen waren om te preken en de heidense Alemannen te bekeren, kwam ook de Schotse monnik Trudpert hierheen en vestigde zich als kluizenaar in de bossen boven wat nu het dorp Münstertal is. Drie jaar later liet de leenheer van het gebied, Graaf Otpert uit de Elzas, de heilige man uit argwaan en jalouzie door zijn knechten vermoorden. In die tijd al bestond een kleine kapel in de kluizenarij. Tegenwoordig staat op deze plaats de sfeervolle Trudpertskapel waar het water van het bronnetje dat op de plaats van de moord opeens ontsprong - zo is de overlevering - na de dood van Trudpert heen geleid is en daar uit de kleine fontein stroomt. Het heeft bijzondere geneeskrachtige werking heeft, met name bij blindheid en oogziekten.

Rond 800 stichten de Benediktijner monniken uit St. Gallen de abdij Sankt Trudpert. In alle lotgevallen van oorlogen en andere rampspoed ging het met het klooster bergop en bergaf door plunderingen, verval en wederopbouw en ten slotte zelfs opheffing. Maar in 1919 kwamen de "Zusters van de Heilie Jozef" naar Münstertal en vestigden zich in klooster Sankt Trudpert. Met de woorden van hun eerste abdis ( Moeder Xavier) heten de zusters ook vandaag nog alle mensen welkom die bij hen ... tot rust komen, weer doorademen en zichzelf en God willen vinden....."ter ere van God en tot welzijn van de mensen".

 

 

                                                                                          Trudpertskapel                                                       Trudpertsbron

 

Hoe verlopen de dagen van de week in St. Trudpert?

In iedere week zijn er dagen dat we gezamenlijk iets doen kunnen, zoals bijvoorbeeld de traditionele stiltewandeling naar Trudpert's Brunnerle, mooie natuurwandelingen of een gezelligheidswandeling naar het 5 km verder gelegen sfeervolle wijnstadje Staufen, maar er zijn ook "vrije" dagen ingepland, zodat ieder voorzichzelf iets kan ondernemen. Dat is dus het vakantiegedeelte van de week.
Waar we echter wérkelijk voor samenkomen, zijn natuurlijk de "lessen" ... het samen zoeken naar onszelf, naar onze stilte en de verbinding met de natuur. Dit is wat het klooster ook van ons verwacht. Klooster St. Trudpert is zéker geen open "vakantiehuis", maar bedoeld als kerkelijk en kloosterlijk retraite- en studiehuis voor kloosterordes en groepen met spirituele doelen. Het lesgedeelte en de meditaties vormen dus het "serieuze" deel van de week en daarom is het belangrijk om onderstaande gegevens te lezen. Als leraren zullen wij dit deel dus inderdaad beschermen als dat nodig mocht blijken.

Van de vijf dagen per week ( het weekend is vrij )doen we elke ochtend vanaf 7.15 uur tot 8.15 de meditatie. Daarna is er ontbijt in stilte. We zitten gewoon op stoelen, je kunt iets warms meenemen om om je heen te slaan. Om 7.15 uur is iedereen binnen zodat we kunnen beginnen met de geleide energie- en ontspanningsoefening. Daarmee wordt lichaam en ziel geopend en gereinigd. De inhoud van deze oefeningen komen later terug in de bewegende QiGong, zodat het werkelijk ook nodig is dit deel van de lessen te volgen. De kleine energiekringloop en de Zes Genezende Klanken vormen de volgenden oefeningen. Daarna is er ontbijt in stilte. Aansluitend volgt ongeveer 5 kwartier de QiGong les, het liefst in de heerlijke kloostertuinen met de ochtendzon, de bloemen en groentes en het fantastische uitzicht op de bergen van Schwarzwald. Dat stil-zijn is dus een wezenlijk gegeven van de ochtendsessies. Ook de inhoud, het meevolgen van het gehele programma is essentieel en wordt dus wel echt van je verwacht. Een keer een uitzondering is natuurlijk altijd mogelijk als iemand zich niet lekker voelt of een enkele nacht heel slecht geslapen heeft. Na de complete ochtendles begint de "vakantie" De avondles is om 19.15 uur.

De lessen
In de lessen wordt iedere week één echte QiGongvorm aangeboden waarvan de bewegingen op papier staan voor thuis. Het andere aanbod is een therapeutische, niét bedoeld om krampachtig te onthouden, maar om je aan over te geven zodat zij
ter plaatse haar werking kan hebben en versterkt kan worden door de speciale kracht van de omgeving. Wat je van dit laatste aanbod "toevallig" (en dat blijkt thuis pas) onthoudt, is dan leuk, maar niet zo essentieel. Je hebt immers al die ándere vorm om thuis te oefenen. De basisprincipes, waar het altijd weer om gaat, zitten namelijk altijd in álle oefeningen!

 

                                                       Stilte, ruimte en natuur

We werken bewust aan het "openen, op kracht komen, doorademen en tot rust komen" in verbinding met stilte, ruimte en de natuur en nemen ons hernieuwde zelf en onze hele andere "verbinding" bewust waar tijdens onze bezigheden en de wandelingen overdag. Daarmee komen we bij een ándere bestemming van deze weken dan "alleen maar vakantie"......
QiGong kent namelijk een heel ander belangrijk aspect: spiritualiteit..... Terwijl de bewegingen voor het lichaam en de gezondheid zo heilzaam zijn, kom je in kontakt met de innerlijke ruimtes van het lichaam en de verbinding van lichaam en kosmos. Je gaat weer luisteren naar de stilte in en achter alle uiterlijke en zichtbare vormen van de schepping. Je kunt weer ervaren dat je niet afgescheiden bent van de natuur en de kosmos, maar er déél van bent. Dat je deel bent van stilte en leegte, van dat wat het goddelijke genoemd kan worden.....
Daarvoor moet je zelf stil worden: toch zeker een déél van de dag (en in ieder geval in en om de lessen) dus niet-praten en niet-denken, maar alleen
zijn, voelen en luisteren. Dat vereist soms een discipline van ons, want juist in ons moderne leven met alle hektiek en drukte, is onze hersenfrequentie zó hoog dat het moeite gaat kosten om weer stil te worden! Het kost moeite om niet gelijk na de les weer aan het praten en het lachen te slaan, om de QiGongoefeningen even rustig te laten áánkomen en te laten doorwerken in lichaam en geest. Toch is dat juist zo belangrijk!!


In de praktijk komt het neer op het volgende: de dag begint met je stilte bij het opstaan, aankleden en douchen, ook als je anderen tegenkomt. Zwijgend door de gang naar de meditatiezaal lopen en daar in stilte gaan zitten. Tijdens de ochtendsessies en theepauze blijft het stil, het lopen - zelf of met elkaar - naar de tuin met haar heerlijke ochtendstemming
blijft stil, zodat je de vogels kunt horen, de geuren kunt ruiken, de wind en de zon kunt voelen ( stil zijn is dus helemaal niet saai!).

Dat stil zijn heeft dus een functie. Niet alleen zijn wij in deze maatschappij zelden in de gelegenheid om nog stilte te ervaren, zodat stilte iets kostbaars is geworden, maar stilte en tijd zijn essentiële componenten van onze gezondheid, onze integriteit en onze spiritualiteit. Daarnaast is het zeer belangrijk bij QiGong dat we de energie die zich in ons heeft veranderd door de les, ook de tijd geven om zich nieuw te ordenen in lichaam en geest. Het is zelfs zo dat je eigenlijk na iedere les een stille zitmeditatie zou moeten doen of half uur (liggend) zou moeten gaan rusten.

En dat alles botst soms met ons vrolijke gevoel van ..."maar ik heb toch vakantie...?? dan moet het toch gezellig zijn... ?? " en het antwoord daarop is : "Ja, daar heb je immers de gehele vérdere dag voor!!"
En gezellig is het dan ook tijdens de vakantieweken. De kloosterzusters zijn gezellig en vrolijk, de groepen zijn gezellig en wij ook, hoewel daarbij gezegd moet worden dat ik ook overdag vaak een steeds blijvende verbinding met stilte en natuur aangaa, want zomer in de bergen... dan ervaar je stilte, vrede en kalmte. En dat voel je. Wat zul je dat nou verwaarlozen... die korte tijd per jaar dat je op deze hele bijzondere en mystieke plek mag zijn?

 

 

                                                                             Haus St. Josef en St. Agnes
Het wonen
De gasten kunnen beschikken over twee mooie gastenverblijven, het "huis St. Jozef en huis St. Agnes". Hoewel het prachtige historische Huis St. Jozef, dat met haar mooie pasteltinten direkt bij de ingang van het kloostercomplex ligt, weliswaar na de verbouwing van enige jaren geleden een huis met het modernste komfort is geworden, heb ik zoals jaaren geleden, voor onze cursussen toch voor het stillere en eenvoudigere Huis St. Agnes gekozen. De eenvoudige maar goed ingerichte één- en (als je wilt) tweepersoonskamers daar hebben "slechts" douches en wc's op de gang ( zeer schoon en netjes), maar daarvoor ligt het huis dan ook ongestoord en sfeervol een beetje weg van al het andere aan een ruizend en klaterend beekje langs het huis. Van hier voeren de wandelpaden direkt in de natuur van almen, bergen en bossen, waar het heerlijke uitzicht, de vele bergbeken en de speciale meditatieplaats met kapel van het klooster ( 200 m verder in de natuur) uitnodigen om heerlijk te vertoeven, te dromen en te mediteren... Ook huis Agnes heeft een eigen meditatie-huiskapel voor overdag als je zelf zoudt willen mediteren. Huis Agnes heeft nog een ander voordeel: direkt aansluitend ligt het huis Ursula met de grote zaal die ons veel plaats en een totaal ongestoord oefenen biedt. En als daar de ramen aan de achterkant dan iets geopend zijn, worden onze lessen begeleid door het zachte klateren van het water in de beek.

 

     .                                                                         ......Huis Josef.........                                                                .......Huis Agnes.........

           

Het bijwonen van de kloostergebedstijden

Onder de koepel ( zie eerste foto's boven) bevindt zich de eigen kapel van de zusters. Daar mogen ook de gasten een aantal van de gebedstijden bijwonen. s'Morgens vroeg om 6.15 uur is de Laudes en aansluitend de H. Mis. De Laudes zou je kunnen bijwonen, maar daarna zal onze eigen meditatie plaatsvinden. Na het ontbijt hebben wij de eerste QiGonglessen en aan het eind van de ochtend de warme maaltijd. De middag is vrij om te wandelen, maar het is ook mogelijk om tussen 14.00-17.00 de doorlopende Heilige Mis van de zusters in de koepelkerk bij te wonen. Daar mag je dan zachtjes in en uitgaan. Ook 's avonds kun je de Rozenkrans en de Vesper bijwonen. Deze koepelkerk ( een bovenkerk en een benedenkerk) is dus alleen voor gasten van het klooster toegankelijk. Natuurlijk zijn er ook diensten in de grote barok-kerk die weliswaar op het kloosterterrein ligt, maar bij de parochie Münstertal hoort.

De Kloostertuin
Vanuit de enorme groentetuin ( maaltijden!) zie je hier de parkachtige binnenhof met links het huis St. Jozef, waar achter bij de kerk de hoofdingang van het hele complex ligt. Ons huis St. Agnes ligt voorbij het rechterhuis van de zusters een stuk verder naar rechts, zodat je dat van hier af niet ziet.

De berg op de achtergrond heeft een hoogte van 800 m. en is een voorloper van de Belchen. De tuin en de binnenhof is prachtig onderhouden met overdadige bloemenperken die tot heel laat in de herfst in alle kleuren bloeien. In het midden is een sfeervolle fontein met een meditatie-parkje er om heen. Er zijn meerdere stille plekjes waar je kunt zitten onder grote bomen en met verstild uitzicht over de vergezichten van de Schwarzwald.

Wonen en genieten in St. Trudpert
Zo luidt de titel in de brochure bij het hoofdstukje dat over het eten gaat. "Zoals ons klooster zich in het dal van Münstertal koestert, zo leven ook wij in verbinding met de natuur: op ons ontbijtbuffet vind je produkten en zelf gebakken brood uit ons eigen boerenbedrijf. Dat geldt ook voor alle andere maaltijden want wij weten dat een goede voeding de voorwaarde is voor lichamelijk herstel en voor nieuwe geesteskracht". Zo staat het in de brochure van de zusters en als je de tuin en de boerderij van het klooster bezichtigt, is het werkelijk een vreugde er te wandelen: het is alleen al voor de ógen een lust! Daarom verheugen wij ons op een week waarin ook het lijfelijke welzijn betrokken wordt.

 

Wegen in de natuur
Net zoals in Maria Luggau ligt klooster St. Trudpert midden in de natuur, zodat de wandelingen gelijk bij het verlaten van het gastenhuis beginnen. In alle richtingen brengen de prachtige wandelpaden je langs groene weides en almen, door uitgestrekte geurende stille dennebossen en langs talloze klaterende beken. Je kunt zelfs helemaal doorlopen tot op de Belchen ( 1415 m ), maar dat is wel een verre tocht. Een gezamelijke wandeling die we willen aanbieden, begint bij het klooster en voert op veld- en boswegen iets omhoog naar TRUDPERT'S BRUNNELE. Dit is de bron die met de dood van de kluizenaar Trudpert in verbinding gebracht wordt en haar water stroomt tot beneden in het dal in de kleine bron van de Trudpertkapel naast het klooster. Het is een bijzondere plek die door dorpsbewoners kortgeleden weer gerestaureerd is zodat je stil en rustig bij het zacht stromende bronnetje kunt zitten. Van hieruit wandelen we dan over de bospaden naar het dorpsdeel Bühl en over de almen weer terug naar het klooster ( ongeveer 1 1/4 uur ).

 

Een andere verrukkelijke kleine wandeling brengt ons vanuit het klooster over de straat heen naar de andere kant van het Münstertal-dal. Als je dan de "Dalweg" naar links volgt, dan stijgt deze tot een hoogte van 30 meter en heb je een prachtig uitzicht op de pastelkleurige barok van het kloosteren de tegenover gelegen in alle tinten groen kleurende weides en bossen. Hier vind je ook de ingangen van de oude (zilver)mijnen die getuigen van de rijkdom van de delving van zilver in de vorige eeuwen. Sommige zijn ingevallen, maar een enkele is open en toegankelijk ( zaklamp!). Deze smalle wandelweg loopt langs de onderste bosrand helemaal door tot in Staufen, het "mediterrane" kleurige wijnstadje in het Margräflerland 5 km. verderop.
Als je echter naar rechts gaat, wordt je betoverd door een ware klankenmelodie: de langzaam stromende beek is een weldaad en een vreugde die ons diep van binnen raakt en ons misschien er toe wil brengen dingen uit ons leven te overdenken. Bij de oudste herberg van Münstertal gaat de weg dan weer over de straat heen en een klein stukje omhoog richting Bühl, waarna we weer - net als bij de eerste wandeling naar Trudpert's Brunnele - over de bewegwijzerde almweg teruglopen naar het klooster. Je kunt echter ook langs de bosrand en het water verder lopen tot aan "Spielweg" en het leuke terras van het Romantik Hotel - zoals je op de foto's kunt zien - en dan aan de andere kant van het dal via de hogergelegen Almweg met haar prachtige uitzichten weer terug naar het klooster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uitje naar Staufen ,wat een romantische belevenis!
Behalve de wandelingen die we hierboven hebben beschreven, is er nog een veelvoud aan andere wandelingen die door het VVV aangegeven en beschreven zijn. Maar wat wij in ieder geval willen aanraden is de al genoemde wandeling naar het buurdorp: naar het romantische historische Staufen met haar prachtige hoofdstraat vol prachtige gekleurde patriciershuizen, smalle steegjes, allerhand leuke winkeltjes en restaurantjes en de sfeervolle hoge wijnberg die boven haar uit torent. Hier kom je in Duitslands warmste en zonnigste gebied: de Kaiserstuhl en omgeving.
We hebben één dag in de week 's avonds vrij zodat we genoeg tijd hebben om dit stadje met haar zuidelijke vrolijke schoonheid te bekijken en te genieten. De ligging in de smalle strook van het Markgräflerland is schitterend. Het plaatsje is te voet te bereiken op de genoemde "Dalweg" wat al een heerlijke wandeling op zichzelf is. Voor de terugweg kan je met elkaar een taxi bestellen, het treintje of de regionale bus nemen.

Omdat het klooster aan de rand van de zuidelijke Schwarzwald ligt, kom je via de 5 km lange weg naar Faust-stad Staufen snel uit de steile bergen in wat vlakker land. Ook de vegetatie varandert dan opeens. Daarnet waren het nog bergen, almen en donkergroene dennenbossen en plotseling ben je omgeven door liefelijk glooiende wijngaarden die vooral in de herfst met hun rode en gele kleuren een prachtig schouwspel bieden. Zoete honingachtige geuren stijgen op uit de rijen wijnstokken van de indrukwekkende hoogoprijzende burchtberg met de ruine Staufen. Vanuit het dorp kringelt een smal landweggetje omzoomd door oude mediterrane stenen muurtjes vol klimop en wilde bloemen, langzaam door de wijngaarden omhoog tot op de burchtruine. Onderweg blik je iedere keer weer tussen de wijnstokken door in de vergezichten van de glooiende heuvels en zie je her en der de kleine romantische Winzer-dorpjes met hun sierlijke kerktorentjes. Op de burcht zelf word je feestelijk beloond voor de klim ( 20 minuten rustig wandelen) met een fantastisch uitzicht op de Schwarzwald en het blauwige silhouette van de mystieke Vogezen aan de andere kant van het Rijndal: de twee draken genoemd, Schwarzwald aan de ene kant, de Vogezen aan de andere kant.
De geschiedenis van deze burcht Staufen brengt je naar de beroemde dichter Goethe en zijn meesterwerk "Faust" ..... een van de laatste nakomelingen van burcht Staufen heeft - zo vertelt ons het bordje - een arts in dienst genomen met de naam Faust. Hij zou zijn ziel aan de duivel hebben verkocht.....

 

In tegenstelling tot Münstertal dat als dorpje eigenlijk vooral uit de beek en de (Schwarzwald) huizen links en rechts van de straat bestaat, is Staufen een klein maar echt rond stadje met een sprookjesachtige middeleeuwse stadskern. Hier komen graag toeristen om te fotograveren en te flaneren. Smalle steegjes, versierde oude gevelhuizen, cafeetjes, wijnlokalen en kleine winkeltjes - van authentieke duitse bakkertjes en leuke cadeau- en antiekwinkeltjes tot luxe etalages vol heerlijk uitnodigende kazen uit de hele wereld - en verrassende stadshoekjes waar steeds weer nieuwe beeldhouwwerken opduiken ( route van de Kunst ) maken je nieuwsgierig en verleiden je tot een genieten van Kaffee und Kuchen op een van de terrasjes of om iets moois te kopen. Er is - dit om het mediterrane karakter van Staufen te benadrukken - zelfs een "openlucht-kapper".... je krijgt je knipbeurt lekker buiten in het met bloeiende klimplanten en palmen beplante binnenhofje van de kapperszaak. Of de zon nou schijnt of niet, dit stadje heeft een heel zuidelijke uitstraling waarvan je niet precies kan zeggen waardoor het wordt opgeroepen.... misschien het water dat links en rechts van de hoofdstaat in kleine open kanaaltjes stroomt, of de versiering van de winkeltjes of de overal aanwezige wijn... of zou het zijn omdat de mensen die er leven of op bezoek komen, zo'n ontspannen flair uitstralen van welbevinden en genieten?

 

 

Sulzburg en het Markgräfler Land
Een tochtje dat zich werkelijk loont is de bezichtiging - nee, de ervaring - van het St. Cyriakus-kerkje in Sulzburg. Helaas is dit binnen een cursusweek alleen met de auto mogelijk omdat de busverbinding waarschijnlijk te ingewikkeld gaat worden. Je rijdt een paar kilometer door het heerlijke met wijnstokken beplante Markgräfler Land - als een gezegend land van melk en honing - en in 10 minuten ben je dan van Staufen in Sulzburg. Eigenlijk zou je de fiets moeten nemen, zodat je in een lángzaam tempo kunt genieten van de uitzichten op de omliggende natuur met met de voorjaarsbloemen, de fruitbloei en het lichtgroen uitbotten van de wijnbladeren. Hier zijn van de hoofdstraat weg, stille rustige fiets- en wandelweggetjes die je tussen de historische wijngaarden door van het ene Winzerdorpje naar het andere voeren. Daar heeft de tijd stil gestaan! En als je dan in Sulzburg aangekomen bent, wacht je een heel bijzonder kultuurmonument : de St. Cyriakis Kerk, die ter ere van de romeinse martelaar Cyriakus ( gestorven in 309) in het jaar 993 gesticht werd.

Maar het is niet zozeer het historische dat deze kerk zo bijzonder maakt. Dat wat je als uitstraling kan voelen en ervaren is waarom wij er nog twee keer zelf heen gegaan zijn. De hele kapel zelf en speciaal ook de kleine gewelfde krypte, die als restant van een romeinse tempel overgebleven is en staat op een oudkeltische altaarplaats, is een ruimte waarin een gevoel van grote vrede en rust ons direkt omgaf en opnam. Een mediatie in deze energie is dan ook een diepe belevenis. Zo verging het ons tenminste.

 

Mystiek Schwarzwald

Al in 2005 bij de eerste bezoek aan het Zwarte Woud, dat in dichte mist plaats vond, maar ook tijdens het (warme en zonnige) tweede bezoek ongeveer twee weken later in November, werd ons één ding heel bewust: dit gebied trekt niet voor niets zoveel natuurliefhebbers! De natuur ademt hier stilte en rust uit. Deze kracht en energie van de aarde brengt een gevoel van gedragen worden en geborgen zijn dat ons op alle wandelingen begeleidde. Precies dit gevoel beschrijft Roland Kroell in zijn boek "Magischer Schwarzwald und Vogezen" .
Het was waarschijnlijk weer geen toeval dat dit boek ons bij het kopen van een wandelkaart opeens in onze handen kwam. Hier worden "wandeltochten naar plaatsen van kracht" beschreven. Om deze krachtplaatsen te beschrijven zegt het boek o.a. ..." Juist dan als je in grote nood bent, kunnen krachtplaatsen - heilige plaatsen - weer troost en steun geven. Er zijn plaatsen die veel energie bezitten en die graag iets daarvan aan ons willen geven, zoals beschuttende grotten, bijzondere rotsformaties en vele bronnen.... "
Precies deze heilige plaatsen hebben wij ervaren op onze verdere weg door de Schwarzwald. Zonder boek en meer vanuit de intuitie geleid ondernamen we in Rippoldsau, waar we nog drie dagen vakantie namen, kleine wandelingen in de direkte omgeveing. En wat we daar vonden was in de waarste zin van het woord sprookjesachtig en magisch tegelijk. De Glaswaldsee lag in de vroege morgennevels als betoverd voor ons, de stilte was zo absoluut dat je het nauwelijks waagde te lopen om haar niet te verstoren. Noch lang na deze wandeling bleef het diep te voelen welke stilte ons zo geraakt had en als we nu de foto's weer zien en wij ons innerlijk het beeld herinneren, is het direkt weer aanwezig. Zo ging het ook op de wandelingen naar de feeërieke waterval met haar hoge rotswand en naar de eenzaamgelegen krachtige Kastelstein.
Ons besluit is om voortaan voor of na een cursusweek zélf nog ergens in een van de vele mystieke gebieden de Schwarzwald een paar dagen door te brengen, maar daarvoor hoef je eigenlijk vanuit het klooster niet ver te gaan: de zuidelijke Schwarzwald als gebied waarvan de Belchen (als één na hoogste berg) een oude heilige zonneberg van de Kelten is. Ze is in driehoeksvorm verbonden met leylijnen met andere "Belchen" ( een Belchen is een berg met ronde top ) in Zwitserland en de Vogezen. Het klooster ligt natuurlijk zelf aan de voet van de Belchen en de wandeling van hieruit is 10 km. Er is ook een prachtige mystieke wandeling beschreven om en naar de top van de Belchen ( 4 uur stijgen en dan weer terug met de kabelbaan). Je neemt dan vanuit het klooster eerst even de bus tot het startpunt. Of als er voldoende auto's ter beschikking staan, gaan we met de hele groep.....
Vanuit het niet te beschrijven zo mooie gebied rondom de Belchen kun je van alle kanten een bestijging beginnen. Stille donkere ijstijdmeertjes, middeleeuwse grensstenen, karakteristieke bergen en bergjes met hun ronde vormen, en overal stilte en natuur..... de Belchen lokt je vanuit haar hoogte.

 

 

 

"een krachtplaats is alleen krachtplaats
wanneer zij ook door mensen aangenomen en bezocht wordt
en wanneer uit het bezoek aan haar Kracht geschept wordt".

 

Praktisch:

Voor het Aanmeldingsformulier

Om het aanmeldingsformulier te openen, klik hieronder. Je kunt het uitprinten en per post toesturen, maar je kunt het ook als worddokument ( géén andersoortige documenten!!) bij U opslaan, invullen en aan ons mailen! Je mag ons ook een gewoon mailtje sturen met de vraag om een aanmeldingsformulier, dan komt het als bijlage bij je aan en kun je het het op een iets eenvoudiger manier aan ons terug mailen.

NB.Wij beantwoorden emails altijd direkt!
Mocht U dus niets van ons terughoren, dan betekent dat dat er bij de servers iets is fout gegaan.
Wilt U dan met een dag of drie Uw bericht nog eens sturen?

klik hier!

 

 

Terug naar boven Terug naar reizenoverzicht Home Email Reisverslagen