Terug

Lieve Ibiza-deelnemers en geinteresseerden!

Vakantie en een beetje QiGong.....?!

In dit schrijven zouden wij graag ons concept voor de reisweken QiGong iets duidelijker willen presenteren, om zodoende al vóóraf onrust te voorkomen, die door onduidelijke informatie over zowel doel en inhoud van de reisweken alsook over de eigen opstelling en gedrag tijdens deze weken, zou kunnen optreden. Onze reizen naar Klooster Santa Teresa in Ibiza, zijn reizen die zich wezenlijk onderscheiden van " normale" vakantiereizen.
Voor ons duidt het woord " vakantie eigenlijk" meer op het tijdsraam waarin een bepaalde inhoud en doel van een langer verblijf op Ibiza haar plaats kan vinden. Onze bedoeling is door Meditatie en QiGong d.w.z. door een weg naar " binnen" bij te dragen aan meer innerlijke balans en harmonie, aan gezondheid en spirituele ontwikkeling.

 

alle foto's : .....stiltewandeling 2004 's morgens 6.30 uur......

Het thema volgend "... de uiterlijke schoonheid genieten, de innerlijke schoonheid ontvouwen..." verkrijgen wij met de krachtplaats Klooster Santa Teresa op Ibiza, een unieke mogelijkheid ons weer te kunnen openen, onze vreugde en energie weer te voelen, door te ademen en tot rust te komen.
Maar om dit te bereiken is het nodig dat alle deelnemers hun instelling en visie willen omschakelen naar een andere manier van waarnemen, beleven en ervaren dan in een normale vakantie. Onze oude gewoontes en instelling tijdens vrije tijd en vakantie zijn niet meer zomaar vanzelfsprekend omdat een klooster nu eenmaal een bijzondere plaats is. Wij hebben opzettelijk voor deze plaats gekozen omdat een klooster met zijn inhoudelijke gerichtheid, traditie, sfeer en bouw op een unieke manier het proces van innerlijk schouwen en inkeer, terughouding en bezinning ondersteunt. Zo kunnen de eenvoudige kamers met bed, stoel, kast en wastafel ons bijvoorbeeld helpen ons oog voor het wezenlijke in ons leven weer te scherpen.

Wij willen hier nogmaals benadrukken dat de toestemming om onze reis met jullie in het klooster te mogen laten plaatsvinden, een bijzonder tegemoet treden van de zusters alsook van de bisschop van Ibiza betreft.
Deze gastvrijheid is vrij van financieele winst-aspecten en wordt uitsluitend door de liefde en hulpvaardigheid van de zusters gedragen om groepen die een plaats van rust, spiritueel leren en groeien zoeken, te ondersteunen.
Dit vraagt van ons niet alleen onze dank, maar ook ons respekt, en zo moet het voor ieder van ons dan ook vanzelfsprekend zijn de deels zeer oude zusters bij de verzorging en het onderbrengen van onze groep te helpen ( bijv. afruimen van de tafels).

Spiritualiteit betekent ook discipline en waardigheid. Het klooster is en blijft een Godshuis, waarvan de regels in acht genomen moeten worden. Dat betekent een zekere stilte en rust in de gangen, een respektvolle houding in de Kapel en de oefenruimte ( die ons altijd ook voor eigen meditatie ter beschikking staan ) en de presentatie naar buiten en naar binnen van zowel de enkele persoon alsook van de gehele groep ( het dorp ziet hoe wij ons gedragen, in de cafeetjes en restaurants, op het strand en in en om het kloostertje). Omdat de regels van het klooster niet altijd zwart op wit staan, zou men gedurende de tijd dat men in het klooster verblijft een vergrote gevoeligheid en achtzaamheid moeten ontvouwen waar men is en wat men doet ( bijvoorbeeld, hoe vrij kan men zich kleden.......of  " ondergoed op de balustrade te drogen hangen, gaat dat?" ...) Bij twijfel graag navragen bij de hoofdzuster.

" Sensibiliteit en achtzaamheid ontvouwen"  is dan eigenlijk ook het centrale thema tijdens deze reizen. Dat geldt niet alleen in betrekking tot eigen gedrag en waarnemen, maar ook tot de groep, het klooster, de natuur en de lessen. Wij willen graag enkele voorbeelden geven zonder gelijk algemene regels vast te stellen:
Meditatie en QiGong werken diep naar binnen en leiden op subtiele manier tot psychische en fysieke veranderingen. Omdat deze veranderingen in het begin nog zeer instabiel zijn, is het vanuit de spirituele visie, maar ook vanuit de TCM (traditionele Chinese geneeskunde) absoluut belangrijk, niet gelijk weer in de oude gewoontes van naar buiten gerichte aktiviteiten te vervallen, maar een toestand van gecentreerd-zijn te bewaren. Wij willen iedereen vragen dit aspekt in gedachten te houden als je je bijvoorbeeld na de les naar ontbijt of avondeten begeeft ( a.u.b. ook de rust van deelnemers aan de buurtafel niet vergeten) of als je je vrije tijd doorbrengt.

De sensibiliteit naar binnen ont vouwen betekent natuurlijk niet je afsluiten of afzetten tegenover uiterlijke invloeden. Juist integendeel: wij willen vanuit een nieuwe opnieuw ontdekte en bewuste manier van waarnemen van het innerlijk, de schoonheid, kracht en positieve energie van de ons omgevende natuur en elementen ervaren en ons daarmee verbinden. Daarvoor dienen aan de ene kant de QiGongoefeningen die we 's morgens en 's avonds temidden van de prachtige natuur hoog boven op de steile rotskust uitvoeren, en aan de andere kant de stiltewandelingen naar verschillende plaatsen in de nabije omgeving. Ook hier wordt aan ieder gevraagd hoe hij/zij de natuur tegemoet wil treden, ervaren en haar ontmoeten wil, wij menen: "..... met open ogen en een open hart".
Misschien kun je zo nog iets van de geheimzinnige betovering ervaren, van de positieve energie, van de bijzondere sfeer van deze plek, waar Pater Palau het klooster Santa Teresa gesticht heeft.

 

Ontmoeting met de natuur betekent uiteindelijk ontmoeting met jezelf, want als we op het strand van Es Cubells naar de vele kristallen in de afgebroken steenbrokken kijken, schouwen we eigenlijk in de spiegel van de tijd, van de vergankelijkheid en de eeuwigheid: een speciale mooie aanleiding om een rots aan zee op te zoeken, ver over het water te blikken, de klank der golven te beluisteren en te mediteren, en aansluitend tijdens een fris bad in zee de eigen levendigheid, vitaliteit en levensvreugde te ervaren. Maar alle ontroering, alle diepe momenten van innerlijke rust en vrede, vervliegen als een blad in de wind, wanneer we ze toedekken met onrustige vakantieaktiviteiten en luidruchtige genoegens.

En waar blijft het plezier?
Als je daaronder het bezoek aan een disco verstaat, of een nachtenlang op pad zijn, dan wijzen wij dat duidelijk af. Het is niet alleen voor ieder afzonderlijk af te raden daar het alle moeite voor de innerlijke ontwikkeling teniet doet, maar ook tegengesteld aan de bedoeling van het klooster, dat zijn huis en zijn gastvrijheid afhankelijk maakt van de
oprechtheid van onze bedoelingen. En het betekent tevens - door de gehorigheid van het huis - een nachtelijke rustverstoring in de groep. Wij hebben vaak mensen bij onze reizen wier gezondheid niet zo sterk is en die hun rust dringend nodig hebben.
Het is dus vanzelfsprekend dat de houding naar het klooster en het gedrag van de groep voor ons en voor alle individuele geinteresseerden op de eerste plaats komt.
Plezier en vreugde - laat dat nog eens benadrukt worden - hebben een vaste plaats tijdens onze reizen! Ook de zusters zijn levendig, vreugdevol en vrolijk! Het is gezellig 's avonds na het eten, bij de zachte milde temperatuur in het buurtrestaurantje bij elkaar te zitten en eens een enkel glas rode wijn te drinken. Het is ook een bijzondere belevenis eens naar Ibiza-stad te gaan en daar te flaneren en de zuidelijke flair te genieten! Een boottocht, een gezellige eiland-bustoer.... het hoort er allemaal bij!
We stellen geen strikte regels, maar wat we verwachten is, dat je bij alles wat je wenst en doet, sensibel en achtzaam zal zijn met betrekking tot jezelf ( " wat doe ik mezelf en anderen aan, ga ik daarbij niet over mijn eigen en andermans grenzen?" ) en met betrekking tot het klooster.

 

Wat wij dus niet op onze reizen wensen, is die heel gewone vakantiestemming, met een scheiding tussen:
's morgens en 's avonds doe ik een beetje QiGong en bij al het andere van de dag heb ik het individuele beslissingsrecht te doen en laten wat ik wil.

We willen daarom alle deelnemers vragen goed na te gaan wat de eigen behoeftes en verwachtingen zijn en of die met het doel van onze reis overeen komen om zeker te stellen dat alle deelnemers deze Ibizaweken optimaal kunnen benutten.
Mochten er nog vragen zijn of behoefte om enige dingen helder te krijgen in samenhang met wat hierboven beschreven is aan inhoud, doel en aspekten ( die wij voor ons soort reizen als heel normaal beschouwen), dan kun je ons gerust bellen, want in een persoonlijk gesprek en aan de hand van voorbeelden uit de afgelopen 7 Ibiza-reizen kan veel verklaard worden.

Ik wens jullie een hele fijne reis!

Gerhard Kustrung en Maria Louise Kool

Terug