LaoShan Centrum Holland
voor traditionele Chinese bewegingskunst en bewuste levenswijze
Meditatie Tai Chi Chuan en QiGong

Naam op envelop: LaoShan Centrum Holland
Bockheberer Weg 46
29640 Schneverdingen
-Duitsland-
0049-5193-9663210
004917639321026
Steuernummer 41/125/04046

IBAN: DE21 2585 1660 0055 1269 24
www.laoshan.nl
laoshancentrum@gmail.com

Aanmeldingsformulier
QiGongcursussen Oostenrijk/Ibiza/
Weekends Nederland

Hierbij meld ik mij aan voor

Weekendcursus Nederland:

Hierbij meld ik mij aan voor
het weekend  Denekamp van
datum......................tot......................................
te................................................................ ( Denekamp)

kosten cursus Euro E 80,- + E 5,-- zaalhuur.  Kosten verblijf Euro E 78,95  van zaterdag op zondag, (  E 104,80  bij aankomst op de vridag ).

Omdat het voor mij in verband  met de betaling an het klooster (ik krijg een totale factuur voor de hele groep ) gemakkelijker is te verrekenen, is het noodzakelijk om de kosten cursus en de kosten verblijf contant en gepast tijdens het weekend  te betalen.

 Je mag dit formulier - ingevuld - ALS WORDDOKUMENT gewoon terugmailen als bijlage!! Dat is het makkelijkste en snelste!! Gaat dat niet, stuur dan een gewoon emailtje, dan sturen wij je een formulier in Word toe. Wil je het formulier met de post sturen, volg dan s.v.p. precies de aanwijzingen rechtsboven of kijk op www.laoshan.nl voor de aktuele contactgegevens!

Ik ga akkoord met de onderstaande voorwaarden:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buitenlandcursussen :

de cursusweek/weken  van
datum.........................tot...................................
te................................................................
 Ibiza, Maria Luggau Oostenrijk   
kosten Euro .......................... (zie bij de verschillende reizen/weekends/workshops de condities!!)
Ik wil daarbij een  eenpersoonskamer / tweepersoonskamer samen met......................................................... ( omcirkelen en invullen s.v.p. )
Ik wil graag een kamer met douche en wc indien dat mogelijk is........................................................................(ja of nee)
Ik eet vegetarisch of vlees (waar een keus mogelijk is) of heb een dieet ..........................................................(invullen svp)

(dieet moet tevens door jou zelf bij het betreffende klooster worden aangevraagd)
 
Je bent ingeschreven na het opsturen van dit deelname formulier en binnen een week aanbetaling van eenderde deel of  betaling van het geheel van het cursus/verblijfsgeld op rekening IBAN:   DE21 2585 1660 0055 1269 24  BIC:  NOLADE21SOL Kreissparkasse Soltau t.n.v. Gerhard Kustrung, LaoShan Centrum te Schneverdingen, met vermelding van naam en data reisweek/weken.  
Mocht deze aanbetaling niet tijdig binnen zijn, dan kan je plaats komen te vervallen. Bij annulering is er geen restitutie van dit eenderde deel.
Het eventuele resterende bedrag betaal je in maandelijkse termijnen maar uiterlijk tot één maand vooraf op rekening IBAN: DE21 2585 1660 0055 1269 24  BIC:  NOLADE21SOL Kreissparkasse Soltau t.n.v. Gerhard Kustrung, LaoShan Centrum Holland te Schneverdingen., met vermelding van naam en data cursusweek/weken.
 
Voortijdig stoppen tijdens een workshop/weekend/reis geeft geen recht op vermindering of terugbetaling.
Afzeggen van een weekendcursus:

Als je tot twee weken voor aanvang van een weekend om welke reden dan ook annuleert, wordt E 40,00 in rekening gebracht. Bij latere afzegging is het gehele cursusbedrag verschuldigd. Overmacht bij de deelnemers van welke aard ook leidt niet tot resttitutie.
Afzegging van een buitenlandcursus:
Als je tot een maand voor aanvang de buitenlandcursus afzegt, worden er een derde van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor aanvang is altijd het gehele cursusbedrag verschuldigd. Bij de reisweken , waarbij het LaoShan Centrum de reserveringskosten voor de kamers moet dragen, gelden de genoemde voorwaarden zowel voor de cursus alsook voor de verblijfskosten. Overmacht bij de deelnemers van welke aard ook leidt niet tot restitutie.

Het is daarom absoluut zinvol en dringend aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten bij Uw bank of reisbureau, zowel voor de vliegreis als voor cursus/verblijf! Een goede reisverzekering voor het geheel is tevens zeer belangrijk! Unigarant ( reisbureau) heeft een uitstekende verzekering voor 5 % van de reiskosten.
Ook bij
weekends blijkt steeds weer dat een annuleringsverzekering geen overbodige luxe is! Ook hier bijvoorbeeld Unigarant!

Ik wijz er nog eens op dat ik uitsluitend voor de organisatie en het plaatsvinden van QiGongcursus verantwoordelijk te stellen ben, d.w.z. de reis en het verblijf in klooster of cursuscentrum vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers! Mocht door ziekte of anderszins de leerkracht uitvallen,
dan zull ik de cursuskosten geheel vergoeden. Uw recht op verblijf blijft dan behouden: U gaat er mee akkoord Uw vakantie dan te laten doorgaan zij het zonder cursus.

Deelnemers zijn bereid zich aan de in het klooster gangbare regels, voorzieningen en omstandigheden aan te passen en zich strikt en zonder persoonlijke uitzonderingen daar aan te houden..

Naam ....................................................................................                      Telefoon ..................................................................................

Straat.....................................................................................

POSTCODE !! en plaats........................................................                   Email: ........................................................................................

Plaats en datum ...............................................................                          Handtekening......................................................................... ( alleen bij toezending per post)

Stuur dit formulier bij voorkeur per email terug, aangezien ik veel onderweg ben en de post pas later wordt nagestuurd!